Tävlingar och pristävlingar

 1. Deltagare i utlottningen ska anses ha accepterat dessa villkor.
 2. Vinnaren väljs slumpmässigt. Dragningen utförs genom en slumpmässig datorprocess.
 3. En post per person.
 4. En vinnare får ett pris som beskrivs i tillkännagivandet av prisdragningen.
 5. Det finns inget kontantalternativ för priset och det kan inte bytas ut, inte överföras, återbetalas och kan inte återförsäljas.
 6. Vinnaren kommer att meddelas inom sju dagar efter dragningen.
 7. Vinnaren har rätt att avvisa priset.
 8. Vinnaren måste acceptera via retur e-post inom 7 dagar efter anmälan. Om den första vinnaren inte svarar vid den här tiden förloras vinnarens pris.
 9. Priset skickas via Royal Mail inom 7 dagar efter att vinnaren har godkänts.
 10. Merumayas beslut i alla frågor som rör utlottningen kommer att vara slutgiltigt.
 11. Prislottningen regleras av engelsk lag och deltagare till prisdragningen underkastas exklusiva jurisdiktion för de engelska domstolarna.
 12. Endast öppet för invånare i Storbritannien.