Podmienky

MERUMAYA® Online („my“, „nás“ alebo „náš“) vám poskytuje služby dostupné na tejto stránke za podmienok nasledujúcich podmienok („podmienky“). Prístupom na webové stránky alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito obchodnými podmienkami.

MERUMAYA® Online

MERUMAYA® je dodávateľom tovaru a naša registrovaná adresa je 15 Peel Street, Kensington, Londýn W8 7PA. IČ DPH 998 2641 60. Registrovaný v Anglicku.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše postupy sú k dispozícii na preštudovanie v našich Pravidlách ochrany osobných údajov a tvoria súčasť týchto Podmienok upravujúcich vašu návštevu Stránky.

Oprávnenosť

Aby ste boli oprávnení nakupovať tovar na tejto stránke a zákonne uzatvárať a vytvárať zmluvy na tejto stránke podľa anglických právnych predpisov, musíte: (a) mať 18 alebo viac rokov; a (b) registrovať sa na Stránke; a c) byť držiteľom platnej debetnej / kreditnej karty. Táto zmluva sa uzatvára v anglickom jazyku.

Ceny

Všetky ceny uvedené na produktoch dostupných na tomto serveri sú vrátane DPH (ak je to relevantné) v aktuálnych sadzbách a nezahŕňajú poplatky za doručenie. Celkové náklady na vašu objednávku sú cena objednaných produktov a náklady na dopravu, ako sú uvedené v časti Dodanie na tejto stránke. Cenu produktu nemôžeme potvrdiť, kým nebude vaša objednávka prijatá v súlade s našimi pravidlami prijímania objednávok.

Popis produktu

Vyvinieme všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby všetky podrobnosti, popisy, obrázky a ceny produktov, ktoré sa objavujú na stránkach, boli správne v čase, keď boli zadané príslušné informácie. Aj keď sa snažíme udržiavať web čo najaktuálnejší, všetky informácie zobrazené na tomto serveri v konkrétnom čase nemusia vždy odrážať produkt presne v okamihu zadania objednávky. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nezaručujeme, že popisy produktov, farby alebo iný obsah dostupný na tejto stránke sú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné.

Táto webová stránka je navrhnutá iba na vzdelávacie a informačné účely. Táto informácia nie je určená ako náhrada za informované lekárske rady alebo odporúčania od zdravotníckych pracovníkov. Tieto informácie by ste nemali používať na diagnostiku alebo liečbu zdravotných problémov alebo chorôb bez konzultácie s kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Pravidlá súvisiace s nákupom

Produkty a služby dostupné na tejto stránke a všetky ich vzorky, ktoré vám môžeme poskytnúť, sú určené iba na osobné použitie. Nesmiete predávať ani ďalej predávať žiadne výrobky alebo služby ani ich vzorky, ktoré od nás zakúpite alebo inak dostanete. Upozorňujeme, že dostupnosť vzoriek závisí od aktuálnej obsadenosti.

Vyhradzujeme si právo, s upozornením alebo bez oznámenia, zrušiť alebo znížiť množstvo akýchkoľvek objednávok, o ktorých sa domnievame, že podľa nášho výhradného uváženia môže viesť k porušeniu našich obchodných podmienok.

Darčekové poukážky

 • Darčekové karty je možné uplatniť iba na adrese merumaya.com a nemožno ich vymeniť za hotovosť.
 • Platnosť darčekových kariet končí 12 mesiacov od dátumu nákupu.
 • Darčeková karta môže byť použitá na nákup tovaru za vyššiu cenu, ako je suma na karte, po zaplatení rozdielu.
 • Ak neminiete celý zostatok na darčekovej karte, zostávajúci zostatok sa po každej transakcii aktualizuje.
 • Ak na darčekovej karte nemáte dostatok prostriedkov na pokrytie celkových nákladov na vašu objednávku (vrátane doručenia), môžete platbu rozdeliť medzi e-darčekovú kartu a iný spôsob platby. Rozdelenú platbu však nebudete môcť použiť, ak máte na svojej elektronickej darčekovej karte dostatok prostriedkov na pokrytie celkových nákladov na vašu objednávku.
 • Ak darčekovú kartu použijete ako rozdelenú platbu na nákup a nákup následne vrátite, najskôr sa vráti darčeková karta a zostávajúci zostatok sa vráti pôvodnému použitému inému spôsobu platby.
 • Zaznamenajte si číslo svojej karty alebo si ponechajte potvrdenie o kúpe ako doklad o kúpe; číslo karty bude potrebné na uplatnenie zostatku na karte alebo v prípade straty alebo odcudzenia karty
 • Darčekové karty nemožno použiť v spojení so zľavovými kódmi alebo s odmenami MERUMAYA®.
 • MERUMAYA® si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky darčekových kariet a podniknúť príslušné kroky vrátane zrušenia karty, ak to podľa svojho uváženia považuje za potrebné.

Propagácie

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavové kódy a / alebo kupóny na odmenu nie je možné použiť v spojení s inou propagačnou ponukou.
 2. Vybrané výrobky môžu byť vylúčené; ďalšie informácie nájdete v podrobnostiach ponuky.
 3. Pokiaľ nie je uvedené inak, ponuky sa nevzťahujú na poplatky za doručenie. Skontrolujte príslušné dodacie podmienky online.
 4. Pri akýchkoľvek vráteniach sa zohľadní zľava uplatnená ako súčasť ponuky.
 5. Spoločnosť MERUMAYA® si vyhradzuje právo odmietnuť prijať objednávky, pri ktorých je podľa odôvodneného názoru zľavový kód alebo kupón na odmenu neplatný pre zadanú objednávku alebo je predmetom podvodnej činnosti.
 6. MERUMAYA® si vyhradzuje právo na zmenu alebo odstránenie obsahu darčekov zdarma, ak sa vyčerpajú.

Propagačné akcie - záruka vrátenia peňazí

Účasťou na propagačnej akcii Záruka vrátenia peňazí vyjadrujete súhlas s týmito a našimi všeobecnými obchodnými podmienkami. Spoločnosť MERUMAYA môže čas od času ponúknuť propagačné akcie so zárukou vrátenia peňazí na konkrétnych produktoch. Spravidla sa produkt musí používať 30 po sebe nasledujúcich dní, pokiaľ nie je uvedené inak, a to okamžite po dodaní a v súlade s pokynmi na používanie uvedenými na obale a komunikácii, napr. dvakrát denne. Podmienky sa môžu od propagácie k propagácii mierne líšiť a budú špecifikované v rámci propagačnej komunikácie, ak je to tak. Ak na svojej pleti skutočne nevidíte alebo nepociťujete rozdiel, postupujte podľa pokynov a požiadajte o vrátenie peňazí za výrobok (s výnimkou prepravy). Výsledky je vhodné merať pred a po fotografovaní. Ak nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, odporúčame vám, aby ste sa nezúčastňovali týchto propagačných akcií. Ak používate túto webovú stránku, budú platiť všetky ostatné obchodné podmienky.

Zľavové kódy

 1. Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavové kódy a / alebo kupóny na odmenu nie je možné použiť v spojení s inou propagačnou ponukou alebo darčekovou kartou.
 2. Nie je možné použiť na zľavnené sety alebo výpredajové položky, pokiaľ nie je uvedené inak.
 3. Vybrané produkty môžu byť vylúčené: ďalšie informácie nájdete v podrobnostiach ponuky.
 4. Ku každej objednávke je možné pridať iba JEDEN propagačný kód.
 5. Cena doručenia sa nezapočítava do limitu propagácie.
 6. Vylúčené položky sa nezapočítavajú do limitu propagácie.
 7. Nie je prenosný alebo je možné ho vymeniť za hotovosť alebo kredit.
 8. Ak chcete použiť promo kód, musíte ho zadať pred dokončením objednávky v políčku „Zľavový kód“ pri pokladni.

Zadanie objednávky a prijatie objednávky

Budete prevedení procesom zadania objednávky na Stránke. Pred konečným zadaním objednávky môžete skontrolovať navrhovanú objednávku a potvrdiť ju alebo opraviť. Po zadaní objednávky vám pošleme e-mailové potvrdenie s podrobnosťami a hodnotou objednávky, ktorá bola zaúčtovaná na ťarchu vašej kreditnej / debetnej karty. Toto nie je prijatie objednávky od spoločnosti MERUMAYA® Online.

Pokiaľ vás nebudeme informovať, že vašu objednávku neprijímame alebo ak ste objednávku nezrušili v súlade so sekciou Storno na našich stránkach, naše prijatie vašej objednávky a dokončenie zmluvy medzi vami a nami sa uskutoční, keď vyexpedujeme Vami objednaný tovar. Ak chcete objednávku zrušiť po jej odoslaní, musíte postupovať podľa pravidiel a postupov pre vrátenie tovaru.

Ak požadujete faktúru s DPH, kontaktujte nás.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa vašich objednávok, kontaktujte zákaznícke služby na nasledujúcom čísle (otvorené od 10:00 do 17:00, pondelok až piatok) +44 (0) 207 854 3330 alebo e-mailom na adrese info@merumaya.com

Vašu objednávku nemusíme prijať, ak položka, ktorú ste si objednali, nie je na sklade, nemôžeme získať autorizáciu pre vašu platbu, máme podozrenie na podvodnú činnosť alebo porušenie týchto podmienok (vrátane našich zásad ochrany osobných údajov) alebo ak identifikujeme produkt alebo cenová chyba.

Ak nebudeme schopní splniť vašu objednávku na základe potvrdenia objednávky, budeme vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a oznámime vám to.

Platba

Môžete platiť ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v časti Platby na tomto serveri. Potvrdzujete, že použitá kreditná alebo debetná karta je vaša.

Všetci držitelia kreditných / debetných kariet podliehajú overovacím kontrolám a autorizácii zo strany vydavateľa karty. Ak vydavateľ vašej platobnej karty z akýchkoľvek dôvodov odmietne alebo neschváli platbu, či už pred platbou alebo po nej, nebudeme zodpovední za akékoľvek oneskorenie alebo nedoručenie.

Vlastnícke právo k tovaru a riziko straty

Zákonné vlastníctvo tovaru si ponecháme, kým neuhradíte úplnú platbu a kým túto platbu nedostaneme my. Zákonné vlastníctvo tovaru sa nám okamžite vráti, ak vám vrátime akúkoľvek takúto platbu. Riziko v tovare na vás prejde po doručení na vás.

Dodanie

Tovar dodáme v súlade s Vami zvolenou možnosťou doručenia počas procesu objednávky. Všetky dodané termíny dodania sú iba orientačné. Objednávky môžu byť doručené v jednej alebo viacerých častiach. Neprijímame nijakú zodpovednosť za oneskorené dodanie spôsobené treťou stranou.

Zodpovednosť

Spoločnosť MERUMAYA neprijíma žiadnu zodpovednosť za nedoručené zásielky, ak zákazník uvedie nesprávnu, neúplnú alebo neplatnú adresu dodania a / alebo nezíska objednávku z uvedenej adresy dodania, a to po vynaložení primeraného úsilia kontaktovať vás, aby sme sa s tým vyrovnali.

Ak budete informovaní Okamžite o chybe na poskytnutej adrese, pokúsime sa adresu opraviť, avšak neexistuje žiadna záruka, že to bude možné. Zákazníci budú zodpovední za to, aby kontaktovali doručovateľskú službu a / alebo aby vyzdvihli zásielku od nich alebo na adresu doručenú.

V prípade, že nám zásielka vráti zásielku do 45 dní, vrátime vám objednávku zníženú o administratívne a manipulačné poplatky a skutočné náklady na dopravu, pokiaľ je tovar v stave umožňujúcom ďalší predaj.

Prevzatie tovaru

Po prijatí musíte tovar skontrolovať. Predpokladá sa, že ste tovar prijali, pokiaľ nám neoznámite, že ste objednávku zrušili a / alebo tovar nevrátite v súlade s Pravidlami a postupmi pre vrátenie tovaru. Pokiaľ nebudú podniknuté žiadne takéto kroky, nebudeme povinní prijať akékoľvek odmietnutie tovaru v neskoršom termíne. Vaše zákonné práva tým nie sú dotknuté.

Ak ste neobdržali celú objednávku, ako je podrobne uvedené v e-maile s potvrdením objednávky, ktorý vám pošleme po prijatí objednávky, kontaktujte zákaznícke služby na tomto čísle (otvorené od 10:00 do 17:00, pondelok až piatok) +44 (0) 207 854 3330 alebo pošlite e-mail na adresu info@merumaya.com

Duševné vlastníctvo

Celý obsah dostupný na tejto stránke, vrátane, ale nie výlučne, textu, grafiky, log, ikon tlačidiel, obrázkov, zvukových klipov, kompilácií údajov a softvéru a ich kompilácie (súhrnne „obsah“) je majetkom spoločnosti MERUMAYA®, naši partneri alebo poskytovatelia licencií a je chránený Veľkou Britániou a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na webe (ďalej spoločne len „ochranné známky“) sú registrované a neregistrované známky spoločnosti MERUMAYA®, našich poskytovateľov licencií alebo partnerov, vo Veľkej Británii a ďalších krajinách, a sú chránené Veľkou Britániou a medzinárodné zákony o ochranných známkach. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nevlastníme my, naše pridružené spoločnosti, partneri alebo poskytovatelia licencií, ktoré sa objavujú na stránkach, sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ktorí s nami môžu alebo nemôžu byť spájaní, spájaní alebo sponzorovaní. S výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach s podrobnými informáciami o obmedzenej licencii alebo v súlade s platnými zákonmi nesmie byť Obsah, ochranné známky ani žiadna iná časť stránok použitá, reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, predaná, opätovne predaná, sprístupnená, upravované alebo inak využívané, úplne alebo čiastočne, na akékoľvek účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Obmedzená licencia

Udeľujeme vám obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na prístup a osobné použitie stránky. Táto obmedzená licencia nezahŕňa právo na: (i) zarámovanie alebo použitie rámovacích techník na uzavretie stránky alebo jej časti (ii) úpravu alebo stiahnutie stránky alebo jej obsahu (okrem ukladania do medzipamäte alebo podľa potreby na prezeranie obsahu); (iii) akékoľvek iné použitie stránky alebo jej obsahu ako na osobné použitie; (iv) vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na Webových stránkach alebo ich Obsahu; v) zhromažďovať informácie o účte v prospech inej strany; (vi) používať akékoľvek metaznačky alebo akýkoľvek iný „skrytý text“ využívajúci naše meno alebo ochranné známky; alebo (vii) používať softvérové ​​roboty, pavúky, prehľadávače alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a extrakciu údajov alebo robiť akékoľvek iné kroky, ktoré by mohli predstavovať neprimeranú záťaž alebo záťaž pre našu infraštruktúru. Udeľujeme vám tiež obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na vytvorenie hypertextového odkazu na domovskú stránku webu iba pre osobné, nekomerčné použitie. Webové stránky, ktoré odkazujú na našu stránku (i), môžu odkazovať na náš obsah, ale nemôžu ich replikovať; (ii) nemusí znamenať, že podporujeme takúto webovú stránku alebo jej služby alebo produkty; (iii) nesmie skresľovať svoj vzťah s nami; (iv) nesmie obsahovať obsah, ktorý by sa dal považovať za nevkusný, obscénny, urážlivý alebo kontroverzný, a môže obsahovať iba obsah, ktorý je zákonný a vhodný pre všetky vekové skupiny; (v) nás nesmie vykresľovať nás alebo naše produkty alebo služby nepravdivým, zavádzajúcim, hanlivým alebo inak urážlivým alebo nežiaducim spôsobom alebo nás spájať s nežiaducimi produktmi, službami alebo názormi; (vi) nesmie používať žiadnu ochrannú známku bez výslovného písomného súhlasu; a (vii) nesmú odkazovať na inú stránku ako je domovská stránka. Podľa vlastného uváženia môžeme požiadať, aby ste odstránili akýkoľvek odkaz na stránku a po prijatí tejto žiadosti tento odkaz okamžite odstránite. Akékoľvek neoprávnené použitie tejto stránky vami končí obmedzenú licenciu stanovenú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie prostriedky nápravy poskytované platnými zákonmi.

Vaše povinnosti a zodpovednosti

Pri prístupe na stránky alebo ich používaní budete dodržiavať tieto podmienky a osobitné upozornenia alebo pokyny na prístup alebo použitie zverejnené na stránkach. Budete konať vždy v súlade so zákonom, zvykmi a v dobrej viere. Nesmiete vykonávať žiadne zmeny ani úpravy na Stránke ani v žiadnom Obsahu či službách, ktoré sa môžu na tejto Stránke objaviť a nesmú akýmkoľvek spôsobom narušiť integritu alebo fungovanie Stránky. Bez toho, aby ste obmedzili všeobecnosť akýchkoľvek ďalších ustanovení týchto Podmienok, ak z nedbanlivosti alebo úmyselne nesplníte niektorú z povinností stanovených v týchto Podmienkach (vrátane našich Zásad ochrany osobných údajov), budete zodpovední za všetky straty a škody, ktoré to môže spôsobiť spoločnosti MERUMAYA®, našim partnerom alebo poskytovateľom licencie.

Váš účet

Zaručujete a ste zodpovední za osobné informácie, ktoré ste povinní poskytnúť, keď sa zaregistrujete ako zákazník, pravdivé, presné a aktuálne vo všetkých ohľadoch. Ak sa vaše osobné údaje zmenia, okamžite nás prosím kontaktujte tým zákazníckym servisom na nasledujúcom čísle (otvorené od 10:00 do 17:00, pondelok až piatok) +44 (0) 207 854 3330 alebo e-mailom na adrese info@merumaya.com alebo aktualizujte svoje údaje prostredníctvom „ stránka môjho účtu.

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vášho účtu a hesla a za prijatie všetkých primeraných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu k vášmu účtu. Súhlasíte s prijatím zodpovednosti za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia pod vaším účtom alebo heslom. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše heslo spoznal niekto iný alebo je pravdepodobné, že bude použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý neoprávnene použijete, mali by ste nás okamžite kontaktovať. Ak zabudnete svoje heslo, na vašu žiadosť ho resetujeme a pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

Váš účet je možné kedykoľvek zrušiť kontaktovaním zákazníckych služieb na tomto čísle (otvorené od 10:00 do 17:00, pondelok až piatok) +44 (0) 207 854 3330 alebo e-mailom na adrese info@merumaya.com

Súhlasíte s tým, že sa nebudete vydávať za inú osobu ani subjekt, ani že nebudete používať falošné meno alebo meno, ktoré nemáte oprávnenie používať.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť služby a / alebo ukončiť účty bez predchádzajúceho upozornenia, ak porušíte tieto Podmienky alebo ak sa rozhodneme podľa nášho výhradného uváženia, že by to bolo v najlepšom záujme spoločnosti MERUMAYA®.

Odkazy tretích strán

Nie sme zodpovední za obsah akýchkoľvek stránok mimo servera alebo akýchkoľvek iných stránok prepojených s webom alebo z neho. Odkazy zobrazené na tejto stránke slúžia iba pre uľahčenie a nie sú schválením odkazovaného obsahu, produktu, služby alebo dodávateľa nami alebo našimi partnermi. Váš odkaz na alebo z akýchkoľvek stránok mimo servera alebo iných stránok je na vaše vlastné riziko. Nie sme v žiadnom prípade zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie a nezaručujeme ponuku stránok mimo servera ani iných stránok prepojených s webom alebo zo servera, ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akcie, obsah, produkty alebo služby týchto stránok a Webov, vrátane okrem iného ich vyhlásení o ochrane súkromia a zmluvných podmienok. Mali by ste starostlivo preštudovať zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých stránok mimo servera a iných stránok, ktoré navštívite.

Podania

Našou zásadou je odmietanie nevyžiadaných návrhov a nápadov. Akékoľvek vyžiadané alebo nevyžiadané dotazy, spätná väzba, návrhy, nápady alebo iné informácie, ktoré nám poskytnete (súhrnne „príspevky“), budú považované za nechránené a nedôverné. V súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov zasielaním alebo uverejňovaním akýchkoľvek príspevkov týmto udeľujete nevýhradné, bezodplatné, trvalé, prenosné, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, zverejňovať, predávať, priraďovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať ľubovoľné príspevky v akejkoľvek podobe, médiách alebo technológiách, či už známych alebo ďalej vyvíjaných, samostatne alebo ako súčasť iných diel. Beriete tiež na vedomie, že váš príspevok nemusí byť vrátený, a my môžeme váš príspevok a akékoľvek nápady, koncepty alebo know-how v nich obsiahnuté použiť na akékoľvek účely, okrem iného vrátane vývoja, výroby, distribúcie a marketingu produktov. Ak urobíte Príspevok, vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak kontrolujete práva na Váš Príspevok. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že také predloženie nepredstavuje ani neobsahuje softvérové ​​vírusy, obchodné ponuky, reťazové listy, hromadné korešpondencie alebo inú formu „spamu“. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo nás inak zavádzať, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek podaní. Zaväzujete sa nás odškodniť za všetky nároky vyplývajúce z vašich nárokov na akékoľvek práva v súvislosti s akýmkoľvek Podaním alebo v súvislosti s nimi.

Vyhlásenia a záruky; Obmedzenie zodpovednosti

Stránka je prezentovaná „tak, ako je.“ V súvislosti s týmito obchodnými podmienkami alebo webovými stránkami neposkytujeme nijaké vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implicitné, okrem iného vrátane záruk predajnosti, neporušenia alebo vhodnosti na konkrétny účel, s výnimkou rozsahu, v akom je to možné. vyhlásenia a záruky nie sú právne vylúčiteľné. Súhlasíte s tým, že v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom nebudeme za žiadnych okolností zodpovední (ani zmluvne, deliktne alebo inak) za nijaké (a) prerušenie podnikania; b) oneskorenia prístupu alebo prerušenia prístupu na stránku; c) nedodanie údajov, nesprávne dodanie, poškodenie, zničenie alebo iná úprava; (d) straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku obchodovania alebo prítomnosti odkazov mimo stránky na tejto stránke; (e) počítačové vírusy, zlyhania systému alebo poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s používaním tejto stránky, vrátane hypertextových odkazov na stránky alebo zo stránok tretích strán; (f) akékoľvek nepresnosti, opomenutia alebo zavádzajúce, nepravdivé alebo klamlivé údaje v obsahu; alebo (g) udalosti mimo našu primeranú kontrolu. ďalej, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nebudeme zodpovední za akékoľvek priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane ušlého zisku) súvisiace s webom bez ohľadu na formu konania, či už v zmluve, delikte (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, aj keď sme boli informovaní o možnosti takýchto škôd. v žiadnom prípade neprekročí naša maximálna celková zodpovednosť sto libier šterlingov alebo hodnota objednaného tovaru je vyššia. Pretože niektoré krajiny neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, je v týchto krajinách naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a udržiavať nás v neškodnosti za všetky straty, škody alebo náklady, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, vyplývajúcich z akýchkoľvek nárokov, krokov alebo požiadaviek tretích strán vyplývajúcich z vášho používania stránky. Súhlasíte tiež, že nás odškodníte za všetky straty, škody alebo náklady vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z vášho používania softvérových robotov, pavúkov, prehľadávačov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov alebo z akýchkoľvek iných krokov, ktoré podniknete a ktoré ukladajú neprimerané zaťaženie alebo zaťaženie našej infraštruktúry.

Aj keď môžeme zaviesť bezpečnostné opatrenia na zaistenie vašej ochrany, nebudeme zodpovední za škody alebo vírusy alebo iný kód, ktorý by mohol ovplyvniť akékoľvek počítačové vybavenie, softvér, dáta alebo iný majetok v dôsledku vášho prístupu alebo používania táto webová stránka alebo vaše získavanie akýchkoľvek materiálov z tejto webovej stránky alebo v dôsledku jej používania. Rovnako nebudeme zodpovední za kroky tretích strán pri porušovaní akýchkoľvek bezpečnostných opatrení.

Aj keď sa snažíme sprístupniť túto webovú stránku 24 hodín denne, nenesieme zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu nebude táto webová stránka kedykoľvek alebo v akomkoľvek období k dispozícii. Neručíme za to, že váš prístup na tento web bude neprerušovaný, včasný a bezchybný. Z dôvodu povahy internetu to nemožno zaručiť. Okrem toho možno budeme musieť občas vykonať opravy, údržbu alebo zaviesť nové zariadenia a funkcie.

Nenavrhujeme, aby ste mali k dispozícii akýkoľvek produkt alebo službu uvedenú na tomto webe, alebo aby vyhovovali zákonom mimo Anglicka a Walesu.

Sťažnosti a spory

Ak chcete reklamovať akékoľvek veci týkajúce sa tovaru, kontaktujte zákaznícky servis na tomto čísle (otvorené od pondelka do piatku od 10:00 do 17:00) +44 (0) 207 854 3330 alebo e-mailom na adrese info@merumaya.com

Vaše používanie tejto webovej stránky a akýkoľvek nákup tovaru od spoločnosti MERUMAYA® sa bude riadiť anglickým právom a zmluvné strany sa podrobia výlučnej jurisdikcii anglických súdov. Budeme mať tiež právo vzniesť voči vám nárok v jurisdikcii, v ktorej sídlite, a v akomkoľvek inom súde s príslušnou jurisdikciou.

Všeobecné

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto podmienky, ktoré zahŕňajú naše zásady ochrany osobných údajov, tvoria úplnú a výlučnú dohodu medzi nami, ktorá sa týka vášho používania alebo nákupov na tejto stránke, a nahrádzajú a riadia všetky predchádzajúce návrhy, dohody alebo inú komunikáciu. Vyhradzujeme si právo podľa nášho výhradného uváženia zmeniť tieto Podmienky kedykoľvek zverejnením alebo nezverejnením zmien na Stránke. Všetky zmeny sú účinné okamžite. Vaše ďalšie používanie stránky predstavuje váš súhlas so všetkými týmito podmienkami. Môžeme, s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho, ukončiť ktorékoľvek z práv udelených týmito obchodnými podmienkami. Okamžite budete dodržiavať akékoľvek ukončenie alebo iné upozornenie, a to aj podľa potreby tak, že prestanete používať Web. Nič v týchto Podmienkach sa nebude vykladať tak, že vytvára akúkoľvek agentúru, partnerstvo alebo inú formu spoločného podnikania medzi nami. Naše nevyžadovanie, aby ste splnili ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, nebude mať vplyv na naše plné právo požadovať takéto plnenie kedykoľvek potom, ani naše vzdanie sa práva na porušenie niektorého z ustanovení týchto ustanovení nebude považované za vzdanie sa samotného ustanovenia. Žiadne neuplatnenie a žiadne oneskorenie zo strany ktorejkoľvek zo strán pri uplatňovaní akýchkoľvek práv, opravných prostriedkov, právomoci alebo privilégií tejto strany podľa týchto Podmienok a žiadny postup v rokovaní medzi stranami sa nebude vykladať ani konať ako vzdanie sa tohto práva, ani vylučuje akékoľvek jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie akýchkoľvek práv, opravných prostriedkov, právomocí alebo privilégií akékoľvek iné alebo ďalšie vykonávanie týchto práv alebo uplatnenie akýchkoľvek iných práv, opravných prostriedkov, právomocí alebo privilégií. Práva a opravné prostriedky poskytované týmito Podmienkami sú kumulatívne a nevylučujú žiadne práva ani opravné prostriedky ustanovené zákonom. Čas nebude podstatou týchto Podmienok, pokiaľ ide o časy, dátumy a / alebo obdobia tu uvedené. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok bude nevymáhateľné alebo neplatné podľa platných právnych predpisov alebo bude takto zadržané akýmkoľvek príslušným rozhodnutím súdu nebude takáto nevymáhateľnosť alebo neplatnosť viesť k nevymáhateľnosti alebo neplatnosti týchto Podmienok ako celku. Takéto ustanovenie doplníme alebo nahradíme ustanovením, ktoré je platné a vynútiteľné a ktoré v maximálnej možnej miere dosahuje naše pôvodné ciele a zámery uvedené v pôvodnom ustanovení.

Klarna

V spolupráci sKlarnaBank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko, ponúkame vám nasledujúce možnosti platby. Platbu je potrebné zaplatiť spoločnosti Klarna:

 • Zaplaťte za 3

 • Zaplatiť neskôr

Ďalšie informácie a používateľské podmienky spoločnosti Klarna nájdetetu. Všeobecné informácie o Klarne nájdetetu. S vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a v súlade s informáciami vVyhlásenie spoločnosti Klarnas o ochrane osobných údajov.