Súťaže a žrebovania o ceny

 1. Účastníci losovania o ceny sa považujú za účastníkov týchto Podmienok.
 2. Výherca bude vybraný náhodne. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým procesom.
 3. Jeden vstup na osobu.
 4. Jeden výherca získa jednu cenu, ako je podrobne uvedené v oznámení o vyžrebovaní ceny.
 5. Pre cenu neexistuje alternatíva v hotovosti, ktorá je nevymeniteľná, neprenosná, nevratná a nie je určená na ďalší predaj.
 6. Výherca bude informovaný do 7 dní od žrebovania.
 7. Výherca má právo cenu odmietnuť.
 8. Výherca musí prijať spätnú e-mailovú správu do 7 dní od oznámenia. Ak prvý výherca do tejto doby neodpovie, cena výhercu prepadne.
 9. Cena bude odoslaná prostredníctvom Royal Mail do 7 dní od prijatia výhercom.
 10. Rozhodnutie spoločnosti Merumaya týkajúce sa všetkých záležitostí týkajúcich sa žrebovania bude konečné.
 11. Žrebovanie sa bude riadiť anglickým právom a jeho účastníci sa podrobia výlučnej jurisdikcii anglických súdov.
 12. Otvorené iba pre obyvateľov Veľkej Británie.