Zásady ochrany osobných údajov - online

Spoločnosť MERUMAYA® Limited („my“, „nás“ alebo „náš“) si cení vašu podporu nášho podnikania a vaše obavy týkajúce sa ochrany súkromia. Keď nám poskytujete informácie prostredníctvom tejto webovej stránky www.merumaya.com (ďalej len „táto stránka“), je dôležité, aby ste pochopili, aké informácie o vás zhromažďujeme počas vašej návštevy, ako ich používame a aké máte možnosti. Na vašu návštevu tohto webu sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov a naše zmluvné podmienky. Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú iba informácie poskytované spoločnosti MERUMAYA® Online. Nevzťahuje sa na žiadne ďalšie informácie ani oznámenia, ktoré by sa mohli odvolávať na MERUMAYA®, napr. komunikácia od predajcov v kamenných predajniach, ktoré skladujú naše výrobky.

Informácie, ktoré môžete poskytnúť, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame

Môžeme zhromažďovať osobné údaje, keď ich poskytnete na našom webe, našich platformách sociálnych médií, mobilných aplikáciách, udalostiach alebo obchodoch. Nedostávame žiadne osobné informácie, ktoré dodávate maloobchodníkom, ktorí predávajú naše výrobky, a majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Keď navštívite našu webovú stránku, naše platformy sociálnych médií alebo naše sociálne siete alebo mobilné aplikácie, môžeme tiež zhromažďovať určité informácie o vašom zariadení alebo použití, automatizovanými prostriedkami alebo pomocou technológií, ako sú súbory cookie, protokoly webových serverov a webové majáky.

Keď sa zúčastníte ponuky, súťaže, propagácie, testovania produktu, komentárov alebo urobíte nákup na našom webe, môžete poskytnúť nasledujúce:

 • Kontaktné informácie (napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa a mobilné alebo iné telefónne číslo)
 • Vek, dátum narodenia a pohlavie
 • Užívateľské meno a heslo
 • Informácie o platbe (napríklad číslo vašej platobnej karty, dátum vypršania platnosti, dodacia adresa a fakturačná adresa)
 • Informácie o type pleti
 • Kontaktné informácie priateľov alebo iných ľudí, ktorých odporúčate
 • Obsah, ktorý poskytujete napr. fotografie a komentáre
 • Informácie, ktoré nám poskytujú sociálne siete alebo mobilné aplikácie, keď navštívite naše platformy sociálnych médií alebo použijete niektorú z našich sociálnych sietí alebo mobilné aplikácie. Napr. vaše meno, profilový obrázok, lajky, umiestnenie, zoznam priateľov

Tieto informácie môžeme použiť, aby sme vás kontaktovali pre:

 • Aby sme vám ponúkli propagačné akcie, komunikáciu, služby.
 • Spracujte transakcie platobnou kartou, potvrďte podrobnosti o preprave a v prípade potreby vám môžeme poradiť, sledovať alebo odpovedať na vaše otázky.
 • Vytvorte a spravujte svoj online účet
 • Komunikujte s vami pri účasti na udalostiach, súťažiach, prieskumoch a ponukách
 • Vylepšite naše podnikanie a služby pre vás. Môže to zahŕňať vytvorenie alebo preformulovanie nových produktov, zlepšenie našej komunikácie, analýzy údajov, účtovníctva, auditu a ďalších interných funkcií

Citlivé informácie sa na stránke MERUMAYA® všeobecne nevyhľadávajú. Citlivé informácie zahŕňajú údaje týkajúce sa: rasy alebo etnického pôvodu; politické názory; náboženské alebo podobné viery; fyzické alebo duševné zdravie. Ak poskytnete citlivé informácie, poskytnutím týchto informácií výslovne súhlasíte s tým, aby sme ich používali v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak chcete, aby sme od vás nezhromažďovali žiadne osobné identifikačné údaje, neposkytujte nám ich. Upozorňujeme, že ak si neželáte poskytnúť akékoľvek osobné informácie, nebudete môcť na tejto stránke nakupovať.

Z dôvodu ochrany vašich osobných údajov musia používatelia registrujúci sa na tomto serveri tiež zadať meno používateľa a heslo. Dodržiavajte príslušné právne požiadavky, príslušné odvetvové normy a naše zásady

Informácie, ktoré zhromažďujeme automatizovanými prostriedkami

Keď navštívite túto stránku alebo naše online reklamy alebo používate niektorú z našich sociálnych sietí alebo mobilných aplikácií, zhromažďujeme určité informácie o vašom použití alebo zariadení automatizovanými prostriedkami alebo pomocou technológií, ako sú súbory cookie, protokoly webového servera a webové majáky. Napríklad ak používate niektorú z našich mobilných aplikácií, môžeme zhromažďovať váš jedinečný identifikátor zariadenia (alebo iný identifikátor zariadenia) a / alebo údaje o geografickom umiestnení, aby sme vám mohli ponúknuť určité funkcie alebo funkcie v rámci tejto mobilnej aplikácie. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom použití a zvykoch pri prehliadaní pomocou rôznych webových technológií.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky odosielajú do vášho počítača alebo iného zariadenia pripojeného k internetu na jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača alebo na ukladanie informácií alebo nastavení do vášho prehliadača. Prehliadač vám môže povedať, ako dostávať upozornenia, keď dostanete určité typy súborov cookie, a ako obmedziť alebo zakázať určité súbory cookie. Upozorňujeme však, že bez súborov cookie nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky.
V súvislosti so získavaním informácií prostredníctvom súborov cookie môžu naše webové servery zaznamenávať podrobnosti, ako napríklad typ vášho operačného systému, typ prehliadača, doména a ďalšie systémové nastavenia, ako aj jazyk, ktorý váš systém používa, a krajinu a časové pásmo, v ktorom je vaše zariadenie umiestnené. Nachádza. Protokoly webového servera môžu tiež zaznamenávať informácie, ako napríklad adresu webovej stránky, ktorá vás prepojila s našou stránkou, a adresu IP zariadenia, ktoré používate na pripojenie na internet.
Aby sme určili, ktoré webové servery zhromažďujú tieto informácie, môžeme na naše webové stránky umiestniť značky nazývané „webové majáky“. Toto sú počítačové pokyny, ktoré odkazujú webové stránky na konkrétne webové servery a ich súbory cookie.

Na tejto stránke, na našich platformách sociálnych médií alebo v našich sociálnych sieťach alebo mobilných aplikáciách môžeme používať webové analytické služby tretích strán, napr. Google Analytics. Poskytovatelia služieb, ktorí tieto služby spravujú, používajú technológie, ako sú súbory cookie, protokoly webového servera a webové majáky, aby nám pomohli analyzovať, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Zhromaždené informácie vrátane adresy IP sú poskytované týmto poskytovateľom služieb, ktorí ich používajú na vyhodnotenie používania našej webovej stránky. Môžete deaktivovať schopnosť týchto analytických služieb analyzovať vaše aktivity prehliadania na tomto webe. Môžete tiež odmietnuť, keď prehliadač oznámi, že sa odosiela súbor cookie.

Môžeme tiež uzavrieť zmluvu s reklamnými sieťami tretích strán, ktoré zhromažďujú adresy IP a ďalšie informácie pomocou súborov cookie, protokolov webových serverov a webových majákov na našich webových stránkach a v e-mailoch; na webových stránkach a e-mailoch tretích strán; a na našu reklamu umiestnenú na webových stránkach tretích strán. Tieto informácie používajú na poskytovanie reklám na produkty a služby prispôsobené vašim záujmom (vrátane informácií pre spoločnosti, ktoré s nami nie sú prepojené). Tieto reklamy sa môžu zobraziť na iných webových stránkach. Tento proces nám tiež pomáha riadiť a sledovať efektívnosť nášho marketingového úsilia.

Súbory cookie používame, aby sme vám uľahčili používanie našich webových stránok tým, že:

 • Pamätáte si, čo sa nachádza vo vašom nákupnom košíku
 • Ukladajte vlastné používateľské predvoľby a údaje prispôsobenia
 • Umožní vám zdieľať stránky so sociálnymi sieťami, ako je Facebook
 • Posielajte informácie na iné webové stránky, aby pre vás bola reklama relevantnejšia

Ako používame informácie zhromaždené automatizovanými prostriedkami

Informácie zhromaždené automatizovanými prostriedkami na tomto webe môžeme použiť na účely prieskumu trhu, analýzy údajov a správy systému, napríklad na zistenie, či ste nás navštívili už predtým, alebo či ste na webe noví, a na zabezpečenie súladu s našimi právnymi záväzkami, zásadami. a postupy vrátane dodržiavania príslušných priemyselných štandardov a presadzovania našich obchodných podmienok.

Bez vášho súhlasu neposkytneme vaše osobné identifikačné údaje tretím stranám na ich použitie pri marketingu ich výrobkov alebo služieb. Okrem tých, ktoré sú tu popísané, neprenajímame zoznamy, nepredávame ani inak nezverejňujeme osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene, na základe našich pokynov. Neautorizujeme ich na použitie alebo zverejnenie týchto informácií, pokiaľ to nie je nevyhnutné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Príklady týchto poskytovateľov služieb zahŕňajú spoločnosti, ktoré spracúvajú platby kreditnými kartami, plnia objednávky a poskytujú webhostingové a marketingové služby.

Môžeme byť povinní zverejniť informácie o vás, ak to od nás vyžaduje zákon alebo právny proces, orgánom činným v trestnom konaní alebo vládnym úradníkom, alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na zabránenie fyzickej ujmy, finančnej straty alebo v súvislosti s vyšetrovanie podozrenia alebo skutočnej podvodnej alebo nezákonnej činnosti.

Vyhradzujeme si tiež právo na prenos osobných údajov, ktoré o vás máme, v prípade, že predáme alebo prevedieme celý alebo časť nášho podnikania alebo majetku. Ak dôjde k takémuto predaju alebo prevodu, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme nasmerovali nadobúdateľa k použitiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, spôsobom, ktorý je v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Právo na výber a deaktiváciu

Môžete nám kedykoľvek povedať, aby sme vám neposielali správy e-mailom. Stačí kliknúť na odkaz na odhlásenie v rámci e-mailov.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. V súlade so zákonom bude vaša žiadosť uplatnená v primeranom čase. Vaše osobné údaje môžeme naďalej spracúvať na obmedzené účely, aj keď bol váš súhlas odvolaný, napr. na uplatnenie vašej žiadosti alebo na zabezpečenie nášho podnikania. Odvolanie súhlasu s použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov nám môže zabrániť v používaní našich produktov alebo služieb.

Ak chcete skontrolovať, zmeniť alebo vymazať osobné údaje, ktoré o vás vedieme, môžete poslať e-mail info@merumaya.com. Táto žiadosť podlieha príslušným zákonom a za určitých podmienok môže byť obmedzená požiadavkami miestnych zákonov.

Ak máte menej ako trinásť rokov, môžete prechádzať naše stránky. Možno nám však nebudete môcť poskytnúť osobné informácie. Táto stránka nie je zameraná na deti mladšie ako trinásť rokov a na tejto stránke vedome nezhromažďujeme osobné informácie od detí mladších ako trinásť rokov. Ak sa dozvieme, že sme na stránke nechtiac dostali osobné informácie od návštevníka mladšieho ako trinásť rokov, vymažeme tieto informácie z našich záznamov.

Naše webové stránky môžu pre vaše pohodlie a informácie poskytovať odkazy na iné webové stránky. Tieto webové stránky môžu fungovať nezávisle od nás. Prepojené stránky môžu mať svoje vlastné oznámenia alebo zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám dôrazne odporúčame skontrolovať, ak navštívite akékoľvek prepojené webové stránky. Pokiaľ akékoľvek prepojené webové stránky, ktoré navštívite, nevlastníme alebo nekontrolujeme my, nenesieme zodpovednosť za obsah týchto stránok, ich použitie ani za postupy ochrany osobných údajov na týchto stránkach.

Neuchovávame údaje o vašej kreditnej karte.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia, aby odrážali zmeny v našich postupoch pri poskytovaní osobných údajov.

© MERUMAYA® Ltd. Všetky práva vyhradené

Klarna

Aby sme vám mohli ponúknuť platobné možnosti spoločnosti Klarna, odovzdáme spoločnosti Klarna určité aspekty vašich osobných údajov, ako sú kontaktné údaje a údaje o objednávke, aby spoločnosť Klarna mohla posúdiť, či máte nárok na ich možnosti platby, a prispôsobiť možnosti platby na mieru pre teba.

Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna nájdete tu. S vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a v súlade s informáciami v Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna.