Pravidla a podmínky

Společnost MERUMAYA® Online („my“, „nás“ nebo „naše“) vám poskytuje služby dostupné na tomto webu za následujících podmínek („podmínky“). Přístupem na stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete bez omezení nebo kvalifikace vázáni těmito podmínkami.

MERUMAYA® Online

MERUMAYA® je dodavatelem zboží a naše registrovaná adresa je 15 Peel Street, Kensington, Londýn W8 7PA. DIČ 998 2641 60. Registrováno v Anglii.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše postupy jsou k dispozici ke kontrole v našich Zásadách ochrany osobních údajů a jsou součástí těchto Podmínek, jimiž se řídí vaše návštěva stránek.

Způsobilost

Abyste byli způsobilí nakupovat zboží na tomto webu a legálně uzavírat a vytvářet smlouvy na tomto webu podle anglických zákonů, musíte: (a) být starší 18 let; a (b) registrovat se na Stránkách; a (c) být držitelem platné debetní / kreditní karty. Tato smlouva bude uzavřena v angličtině.

Ceny

Všechny ceny uvedené u produktů dostupných na webu zahrnují DPH (je-li relevantní) v aktuálních sazbách a nezahrnují poplatky za dopravu. Celková cena vaší objednávky je cena objednaných produktů a poplatky za doručení, jak je uvedeno v části Dodání na webu. Cenu produktu nemůžeme potvrdit, dokud nebude vaše objednávka přijata v souladu s našimi zásadami přijetí objednávky.

Popis produktu

Vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili správnost všech podrobností, popisů, obrázků a cen produktů, které se objevují na webu, v době, kdy byly zadány příslušné informace. I když se snažíme udržovat web co nejaktuálnější, nemusí všechny a všechny informace, které se na tomto webu objevují v určitou dobu, vždy přesně odrážet produkt v okamžiku zadání objednávky. V rozsahu povoleném platnými zákony nezaručujeme, že popisy produktů, barvy nebo jiný obsah dostupný na těchto stránkách jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné.

Tento web je určen pouze pro vzdělávací a informační účely. Tyto informace nejsou zamýšleny jako náhrada za informovanou lékařskou pomoc nebo doporučení od zdravotnických pracovníků. Tyto informace byste neměli používat k diagnostice nebo léčbě zdravotního problému nebo nemoci bez konzultace s kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

Zásady související s nákupem

Produkty a služby dostupné na tomto webu a jakékoli jejich vzorky, které vám můžeme poskytnout, jsou pouze pro osobní použití. Nesmíte prodávat ani prodávat žádné produkty nebo služby ani jejich vzorky, které od nás zakoupíte nebo jinak obdržíte. Vezměte prosím na vědomí, že vzorky podléhají dostupnosti.

Vyhrazujeme si právo, s upozorněním nebo bez upozornění, zrušit nebo snížit množství jakýchkoli objednávek, o nichž se domníváme, že podle našeho výhradního uvážení mohou vést k porušení našich podmínek.

Dárkové karty

 • Dárkové karty lze uplatnit pouze na merumaya.com a nelze je směnit za hotovost.
 • Dárkové karty vyprší 12 měsíců po datu nákupu.
 • Dárkovou kartu lze použít k nákupu zboží za vyšší cenu, než je částka na kartě, po zaplacení rozdílu.
 • Pokud neutratíte celý zůstatek na dárkové kartě, zbývající zůstatek bude po každé transakci aktualizován.
 • Pokud na dárkové kartě nemáte dostatek finančních prostředků na pokrytí celkových nákladů na vaši objednávku (včetně doručení), můžete platbu rozdělit mezi e-dárkovou kartu a jinou platební metodu. Pokud však máte na e-dárkové kartě dostatek prostředků k pokrytí celkových nákladů na vaši objednávku, nebudete moci použít rozdělené platby.
 • Pokud použijete dárkovou kartu jako rozdělenou platbu za nákup a následně nákup vrátíte, bude nejprve vrácena dárková karta a zbývající zůstatek bude vrácen jinému původně použitému způsobu platby.
 • Poznamenejte si číslo své karty nebo si uchovejte doklad o nákupu jako doklad o nákupu; číslo karty bude potřeba k uplatnění zůstatku na kartě nebo v případě ztráty nebo odcizení karty
 • Dárkové karty nelze použít ve spojení se slevovými kódy nebo odměnami MERUMAYA®.
 • Společnost MERUMAYA® si vyhrazuje právo kdykoli upravit podmínky a podmínky dárkových karet a přijmout příslušná opatření, včetně zrušení karty, pokud to podle svého uvážení považuje za nezbytné.

Propagace

 1. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy a / nebo kupóny na odměnu použít ve spojení s jakoukoli jinou propagační nabídkou.
 2. Vybrané produkty mohou být vyloučeny; další informace najdete v podrobnostech nabídky.
 3. Pokud není uvedeno jinak, nabídky se nevztahují na poplatky za doručení. Zkontrolujte příslušné dodací podmínky online.
 4. Veškeré vrácení peněz zohlední slevu uplatněnou jako součást nabídky.
 5. Společnost MERUMAYA® si vyhrazuje právo odmítnout přijímat objednávky, pokud je podle jejího rozumného názoru slevový kód nebo kupón na odměnu pro zadanou objednávku neplatný nebo je předmětem podvodné činnosti.
 6. MERUMAYA® si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit obsah dárku zdarma, pokud nám dojde.

Propagační akce - záruka vrácení peněz

Účastí v propagační akci Záruka vrácení peněz souhlasíte s těmito a našimi všeobecnými podmínkami. Společnost MERUMAYA může čas od času nabízet propagační akce Záruka vrácení peněz u konkrétních produktů. Obecně musí být produkt používán po dobu 30 po sobě jdoucích dnů, pokud není uvedeno jinak, počínaje okamžitě po dodání a v souladu s pokyny k používání uvedenými na obalu a sdělení, např. dvakrát denně. Podmínky se mohou u jednotlivých propagačních akcí mírně lišit a budou specifikovány v rámci propagační komunikace, pokud ano. Pokud opravdu nevidíte nebo necítíte rozdíl ve své pokožce, požádejte o vrácení peněz podle pokynů (bez dopravy). Výsledky je dobré měřit před a po fotografiích. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, doporučujeme vám nezúčastnit se propagačních akcí. Pokud používáte web, budou platit všechny ostatní podmínky.

slevové kódy

 1. Pokud není uvedeno jinak, slevové kódy a / nebo kupóny na odměnu nelze použít ve spojení s jakoukoli jinou propagační nabídkou nebo dárkovou kartou.
 2. Nelze použít na zlevněné sady nebo prodejní položky, pokud není uvedeno jinak.
 3. Vybrané produkty mohou být vyloučeny: další informace najdete v podrobnostech nabídky.
 4. Ke každé objednávce lze přidat pouze JEDEN propagační kód.
 5. Cena za doručení se nezapočítává do prahu propagace.
 6. Vyloučené položky se nezapočítávají do prahu propagace.
 7. Nepřevoditelné ani směnitelné za hotovost nebo úvěr.
 8. Chcete-li použít promo kód, musíte jej zadat před dokončením objednávky do pole „Slevový kód“ u pokladny.

Zadání objednávky a přijetí objednávky

Budete provedeni procesem zadání objednávky na tomto webu. Před konečným odesláním objednávky můžete zkontrolovat navrhovanou objednávku a potvrdit ji nebo opravit. Jakmile zadáte objednávku, zašleme vám e-mailové potvrzení s podrobnostmi a hodnotou vaší objednávky, která byla odečtena z vaší kreditní / debetní karty. Nejedná se o přijetí objednávky od společnosti MERUMAYA® Online.

Pokud jsme vás neoznámili, že vaši objednávku nepřijímáme nebo jste svou objednávku zrušili v souladu se sekcí Storno na webu, k našemu přijetí vaší objednávky a dokončení smlouvy mezi vámi a námi dojde, až budeme odesláni Vámi objednané zboží. Chcete-li zrušit objednávku po jejím odeslání, budete muset dodržovat zásady a postupy pro vracení zboží.

Pokud požadujete fakturu s DPH, kontaktujte nás.

Pokud potřebujete další informace týkající se vašich objednávek, kontaktujte zákaznický servis na následujícím čísle (otevřeno od 10:00 do 17:00, od pondělí do pátku) +44 (0) 207 854 3330 nebo e-mailem info@merumaya.com

Nemusíme přijmout vaši objednávku, pokud položka, kterou jste si objednali, není na skladě, nejsme schopni získat povolení k vaší platbě, máme podezření na podvodnou činnost nebo porušení těchto podmínek (včetně našich zásad ochrany osobních údajů) nebo pokud identifikujeme produkt nebo cenová chyba.

Pokud nejsme schopni splnit vaši objednávku na základě našeho potvrzení objednávky, budeme vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a informujeme vás o tom.

Způsob platby

Můžete platit pomocí kterékoli ze způsobů uvedených v části Platba na tomto webu. Potvrzujete, že použitá kreditní nebo debetní karta je vaše.

Všichni držitelé kreditních / debetních karet podléhají ověřovacím kontrolám a autorizaci vydavatelem karty. Pokud vydavatel vaší platební karty odmítne nebo z jakéhokoli důvodu neautorizuje platbu, ať už před nebo po provedení platby, nebudeme odpovídat za jakékoli zpoždění nebo nedoručení.

Vlastnické právo ke zboží a riziko ztráty

Zákonné vlastnictví zboží si ponecháme, dokud neprovedete úplnou platbu a tuto platbu neobdržíme my. Zákonné vlastnictví zboží se nám okamžitě vrátí, pokud vám vrátíme jakoukoli takovou platbu. Riziko ve zboží přejde na vás při dodání k vám.

dodávka

Zboží dodáme v souladu s vámi zvolenou možností doručení během procesu objednávky. Všechny dodací lhůty, které jsou vám uvedeny, jsou pouze orientační. Objednávky mohou být dodávány v jedné nebo více částech. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za opožděné dodání způsobené jakoukoli třetí stranou.

Odpovědnost

Společnost MERUMAYA nepřijímá žádnou odpovědnost za nedoručené zásilky, pokud zákazník uvede nesprávnou, neúplnou nebo neplatnou doručovací adresu a / nebo nevyzvedne objednávku ze zadané doručovací adresy, a to v návaznosti na naše přiměřené úsilí kontaktovat vás, abychom se s tím vypořádali.

Pokud budeme informováni Okamžitě o chybě na poskytnuté adrese, budeme se snažit adresu opravit, nicméně neexistuje žádná záruka, že to bude možné. Odpovědností zákazníků bude kontaktovat doručovací službu a / nebo vyzvednout zásilku od nich nebo na adresu doručenou.

V případě, že nám zásilka zásilku vrátí do 45 dnů, vrátíme vám objednávku sníženou o správní a manipulační poplatky a skutečné náklady na dopravu, pokud je zboží v prodejním stavu.

Převzetí zboží

Po obdržení musíte zboží zkontrolovat. Bude se mít za to, že jste zboží přijali, pokud nám neoznámíte, že jste zrušili objednávku a / nebo nevrátíte zboží v souladu se Zásadami a postupy pro vracení zboží. Pokud nebudou učiněna žádná taková opatření, nebudeme povinni přijmout jakékoli odmítnutí zboží později. Vaše zákonná práva tím nejsou dotčena.

Pokud jste neobdrželi celou objednávku, jak je podrobně uvedeno v e-mailu s potvrzením objednávky, který vám byl zaslán při přijetí objednávky, kontaktujte zákaznický servis na následujícím čísle (otevřeno 10:00 - 17:00, pondělí až pátek) +44 (0) 207 854 3330 nebo pošlete e-mail na adresu info@merumaya.com

Duševní vlastnictví

Veškerý obsah dostupný na tomto webu, zejména text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, datové kompilace a software a jejich kompilace (souhrnně „obsah“) je majetkem společnosti MERUMAYA®, naši partneři nebo naši poskytovatelé licencí, a je chráněn Spojeným královstvím a mezinárodními zákony o autorských právech. Ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na webu (souhrnně „ochranné známky“) jsou registrované a neregistrované známky společnosti MERUMAYA®, našich poskytovatelů licencí nebo partnerů ve Velké Británii a dalších zemích a jsou chráněny Spojeným královstvím a mezinárodní zákony o ochranných známkách. Všechny ostatní ochranné známky, které nevlastníme my, naše přidružené společnosti, partneři nebo poskytovatelé licencí, které se objevují na webu, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí být spojeni s námi, spojeni s nimi nebo sponzorováni námi. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách s podrobnými informacemi o omezené licenci nebo v souladu s platnými právními předpisy nesmí být Obsah, ochranné známky ani žádná jiná část těchto stránek používány, reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, prodávány, zpřístupňovány, upravovány nebo jinak využívány, zcela nebo zčásti, pro jakýkoli účel bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Omezená licence

Udělujeme vám omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu a osobnímu používání webu. Tato omezená licence nezahrnuje právo: (i) rámovat nebo používat rámovací techniky k uzavření webu nebo jeho části (ii) upravovat nebo stahovat web nebo jeho obsah (kromě ukládání do mezipaměti nebo podle potřeby k prohlížení obsahu); (iii) využívat jakékoli jiné stránky nebo jejich obsah než osobní použití; (iv) vytvářet jakékoli odvozené dílo založené buď na webu, nebo na jeho obsahu; v) shromažďovat informace o účtu ve prospěch jiné strany; (vi) používat jakékoli metaznačky nebo jakýkoli jiný „skrytý text“ využívající naše jméno nebo ochranné známky; nebo (vii) používat softwarové roboty, pavouky, prohledávače nebo podobné nástroje pro shromažďování a extrakci dat nebo provádět jakékoli jiné akce, které by mohly představovat nepřiměřenou zátěž nebo zátěž pro naši infrastrukturu. Rovněž vám udělujeme omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k vytvoření hypertextového odkazu na domovskou stránku webu pouze pro osobní, nekomerční použití. Web, který odkazuje na náš web (i), může odkazovat na náš obsah, ale nesmí jej replikovat; (ii) nemusí znamenat, že podporujeme takové webové stránky nebo jejich služby nebo produkty; (iii) nesmí zkreslovat svůj vztah s námi; (iv) nesmí obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, obscénní, urážlivý nebo kontroverzní, a může obsahovat pouze obsah, který je zákonný a vhodný pro všechny věkové kategorie; (v) nás nebo naše produkty nebo služby nesmí zobrazovat falešně, zavádějícím, hanlivým nebo jinak urážlivým nebo nežádoucím způsobem nebo nás spojovat s nežádoucími produkty, službami nebo názory; (vi) nesmí používat žádnou ochrannou známku bez výslovného písemného souhlasu; a (vii) nesmí odkazovat na žádnou jinou stránku webu než na domovskou stránku. Můžeme podle našeho výhradního uvážení požádat, abyste odstranili jakýkoli odkaz na Web, a po obdržení takové žádosti tento odkaz okamžitě odstraníte. Jakékoli neoprávněné použití stránek ukončuje omezenou licenci stanovenou, aniž je dotčen jakýkoli jiný prostředek nápravy stanovený platnými zákony.

Vaše povinnosti a odpovědnosti

Při přístupu na stránky nebo při jejich používání budete dodržovat tyto podmínky a zvláštní upozornění nebo pokyny pro přístup nebo použití zveřejněné na stránkách. Budete jednat vždy v souladu se zákonem, zvyky a v dobré víře. Nesmíte provádět žádné změny ani úpravy na Stránce ani v jakémkoli Obsahu nebo službách, které se mohou na této Stránce objevit a nesmí žádným způsobem narušit integritu nebo fungování Stránky. Aniž byste omezili obecnost jakéhokoli jiného ustanovení těchto Podmínek, pokud z nedbalosti nebo úmyslně nesplníte některou z povinností stanovených v těchto Podmínkách (včetně našich Zásad ochrany osobních údajů), budete odpovídat za všechny ztráty a škody, které to může způsobit společnosti MERUMAYA®, našim partnerům nebo poskytovatelům licence.

Váš účet

Zaručujete a jste odpovědní za osobní údaje, které jste povinni poskytnout při registraci jako zákazník, jsou pravdivé, přesné a aktuální ve všech ohledech. Pokud se vaše osobní údaje změní, okamžitě nás prosím kontaktujte kontaktováním zákaznického servisu na následujícím čísle (otevřeno 10:00 - 17:00, pondělí až pátek) +44 (0) 207 854 3330 nebo e-mailem info@merumaya.com nebo aktualizujte své údaje prostřednictvím „ stránka mého účtu.

Jste odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla a za přijetí veškerých přiměřených opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k vašemu účtu. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše heslo bylo známé někomu jinému, nebo je pravděpodobné, že bude použito jakýmkoli způsobem, který je neoprávněný, měli byste nás okamžitě kontaktovat. Pokud zapomenete své heslo, na vaši žádost jej resetujeme a zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Váš účet lze kdykoli zrušit kontaktováním zákaznických služeb na následujícím čísle (otevřeno 10:00 - 17:00, pondělí až pátek) +44 (0) 207 854 3330 nebo e-mailem info@merumaya.com

Souhlasíte s tím, že se nebudete vydávat za jinou osobu nebo subjekt nebo že budete používat falešné jméno nebo jméno, k jehož použití nemáte oprávnění.

Vyhrazujeme si právo odmítnout služby a / nebo ukončit účty bez předchozího upozornění, pokud porušíte tyto podmínky nebo pokud se podle našeho výhradního uvážení rozhodneme, že by to bylo v nejlepším zájmu společnosti MERUMAYA®.

Odkazy třetích stran

Nejsme zodpovědní za obsah jakýchkoli stránek mimo web nebo jakýchkoli jiných webů propojených s webem nebo z něj. Odkazy, které se objevují na webu, slouží pouze pro pohodlí a nejsou schválením odkazovaného obsahu, produktu, služby nebo dodavatele námi ani našimi partnery. Váš odkaz na nebo z jakýchkoli stránek mimo web nebo jiných webů je na vaše vlastní riziko. Nejsme v žádném případě odpovědní za zkoumání nebo hodnocení a nezaručujeme nabídku stránek mimo web ani jiných stránek propojených s webem nebo ze serveru, ani nepřijímáme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za akce, obsah, produkty nebo služby těchto stránek a webů, včetně jejich prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínek. Pečlivě byste si měli přečíst podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech stránek mimo web a dalších stránek, které navštěvujete.

Podání

Naší zásadou je odmítnout nevyžádané návrhy a nápady. Jakékoli vyžádané nebo nevyžádané dotazy, zpětná vazba, návrhy, nápady nebo jiné informace, které nám poskytnete (souhrnně „Podání“), budou považovány za nechráněné a nedůvěrné. S výhradou podmínek našich zásad ochrany osobních údajů nám zasláním nebo zveřejněním jakéhokoli příspěvku tímto udělujete nevýhradní, bez licenčních poplatků, trvalé, přenositelné, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, prodávat, přiřazovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat a zobrazovat jakékoli příspěvky v jakékoli formě, médiích nebo technologiích, ať už nyní známých nebo dále vyvinutých, samostatně nebo jako součást jiných děl. Rovněž berete na vědomí, že váš příspěvek nemusí být vrácen, a my můžeme váš příspěvek a jakékoli nápady, koncepty nebo know how v nich obsažené použít pro jakékoli účely, mimo jiné včetně vývoje, výroby, distribuce a marketingu produktů. Pokud provedete podání, prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete práva k vašemu podání. Dále prohlašujete a zaručujete, že takovéto podání nepředstavuje ani neobsahuje softwarové viry, obchodní žádosti, řetězové dopisy, hromadné zasílání zpráv ani žádnou formu „spamu“. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo nás jinak zavádět, pokud jde o původ jakéhokoli podání. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za všechny nároky vyplývající z vašich nároků na práva k jakémukoli podání v souvislosti s nimi nebo v souvislosti s nimi.

Prohlášení a záruky; Omezení odpovědnosti

Web je prezentován „tak, jak je.“ V souvislosti s těmito podmínkami nebo webem neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, neporušení nebo vhodnosti pro konkrétní účel, s výjimkou rozsahu prohlášení a záruky nelze právně vyloučit. Souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebudeme za žádných okolností odpovědní ani odpovědní (ať už ve smlouvě, občanskoprávním deliktu nebo jinak) za jakékoli (a) přerušení podnikání; (b) zpoždění přístupu nebo přerušení přístupu na stránky; (c) nedodání údajů, chybné doručení, poškození, zničení nebo jiné úpravy; (d) ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jednání nebo přítomnosti odkazů mimo web na webu; (e) počítačové viry, selhání systému nebo poruchy, ke kterým může dojít v souvislosti s vaším používáním webu, včetně hypertextového odkazu na nebo ze stránek třetích stran; (f) jakékoli nepřesnosti, opomenutí nebo zavádějící, nepravdivá nebo klamná prohlášení v obsahu; nebo (g) události mimo naši přiměřenou kontrolu. dále v maximálním rozsahu povoleném zákonem nebudeme odpovídat za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu (včetně ušlého zisku) související s webem bez ohledu na formu akce, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, i když jsme byli upozorněni na možnost takových škod. v žádném případě nepřekročí naše maximální souhrnná odpovědnost stovku šterlinků nebo hodnota objednaného zboží je vyšší. Protože některé země neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, je v těchto zemích naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás budete hájit, odškodňovat a chránit nás za jakékoli ztráty, škody nebo náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající z jakýchkoli nároků, akcí nebo požadavků třetích stran vyplývajících z vašeho používání stránek. Souhlasíte také s tím, že nás odškodníte za jakékoli ztráty, škody nebo náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající z vašeho používání softwarových robotů, pavouků, prohledávačů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat nebo jakýchkoli jiných akcí, které podniknete nepřiměřená zátěž nebo zatížení naší infrastruktury.

I když můžeme zavést bezpečnostní opatření pro vaši ochranu, nebudeme odpovídat za škody nebo viry nebo jiný kód, který by mohl ovlivnit jakékoli počítačové vybavení, software, data nebo jiný majetek v důsledku vašeho přístupu nebo používání na tomto webu nebo při získávání jakéhokoli materiálu z tohoto webu nebo v důsledku jeho používání. Rovněž nebudeme odpovědní za jednání třetích stran při porušení jakýchkoli bezpečnostních opatření.

I když se snažíme zpřístupnit tuto webovou stránku 24 hodin denně, nebudeme nést odpovědnost za to, že z jakéhokoli důvodu nebude tato webová stránka kdykoli a po jakoukoli dobu k dispozici. Neručíme za to, že váš přístup na tento web bude nepřerušovaný, včasný a bezchybný. Vzhledem k povaze internetu to nelze zaručit. Kromě toho můžeme občas potřebovat provést opravy, údržbu nebo zavést nová zařízení a funkce.

Nenavrhujeme, že jakýkoli produkt nebo služba uvedená na tomto webu je vám k dispozici nebo odpovídá zákonům mimo Anglii a Wales.

Stížnosti a spory

Pokud si přejete reklamovat jakoukoli záležitost týkající se zboží, kontaktujte zákaznický servis na následujícím čísle (otevřeno od pondělí do pátku 10:00 - 17:00) +44 (0) 207 854 3330 nebo e-mailem info@merumaya.com

Vaše používání tohoto webu a jakýkoli váš nákup jakéhokoli zboží od společnosti MERUMAYA® se řídí anglickým právem a jeho strany se podrobují výlučné jurisdikci anglických soudů. Budeme mít také právo vznést proti vám nárok v jurisdikci, ve které sídlíte, a v jakémkoli jiném soudu s příslušnou jurisdikcí.

Všeobecné

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto podmínky, které zahrnují naše zásady ochrany osobních údajů, představují úplnou a výlučnou dohodu mezi námi týkající se vašeho používání nebo nákupů na webu a nahrazují a řídí všechny předchozí návrhy, dohody nebo jinou komunikaci. Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení kdykoli tyto Podmínky změnit zveřejněním nebo nezveřejněním změn na webu. Veškeré změny jsou účinné okamžitě. Vaše další používání stránek představuje váš souhlas se všemi takovými podmínkami. Můžeme, s předchozím oznámením nebo bez něj, ukončit kterákoli z práv udělených těmito podmínkami. Okamžitě vyhovíte jakémukoli ukončení nebo jinému oznámení, včetně případného ukončení používání webu. Nic obsažené v těchto Podmínkách nebude vykládáno jako vytváření jakékoli agentury, partnerství nebo jiné formy společného podnikání mezi námi. Naše nevyžadování vašeho plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude mít vliv na naše plné právo požadovat takové plnění kdykoli poté, ani naše vzdání se porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se samotného ustanovení. Žádné nevyužití a žádné zpoždění na straně kterékoli ze stran při výkonu jakéhokoli práva, opravného prostředku, pravomoci nebo privilegia této strany podle těchto podmínek a žádné jednání mezi stranami nelze vykládat ani působit jako vzdání se tohoto práva, ani vylučuje jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, opravného prostředku, pravomoci nebo výsady jakékoli jiné nebo další uplatnění těchto práv nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva, opravného prostředku, pravomoci nebo výsady. Práva a opravné prostředky poskytované těmito podmínkami jsou kumulativní a nevylučují žádná práva ani opravné prostředky stanovené zákonem. Čas nebude podstatou těchto podmínek, pokud jde o zde uvedené časy, data a / nebo období. V případě, že jakékoli ustanovení těchto podmínek bude nevymahatelné nebo neplatné podle platných zákonů nebo bude takto zadrženo jakýmkoli příslušným rozhodnutím soudu taková nevymahatelnost nebo neplatnost nezpůsobí nevymahatelnost nebo neplatnost těchto Podmínek jako celku. Změníme nebo nahradíme takové ustanovení takovým, které je platné a vynutitelné a které v maximální možné míře dosahuje našich původních cílů a záměrů, jak jsou uvedeny v původním ustanovení.

Klarna

Ve spolupráci sKlarnaBank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme vám následující platební možnosti. Platba bude provedena společnosti Klarna:

 • Zaplaťte 3

 • Zaplať později

Další informace a uživatelské podmínky společnosti Klarna najdetetady. Obecné informace o Klarně naleznetetady. S vašimi osobními údaji se zachází v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a v souladu s informacemi vProhlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarnas.